Опростеното дружество с ограничена отговорност

2 Юли 2019

Какви са основните разлики между обикновеното дружество с ограничена отговорност и опростеното дружество с ограничена отговорност? Въпрос, който често се задава от тези, които трябва да направят стратегически избор за своя бизнес. По-долу е направен кратък анализ на двете правни форми.

SRL, тоест дружество с ограничена отговорност- учредяването на обикновена SRL (società a responsabilità limitata) се извършва с публичен акт на нотариус. Първоначалният акционерен капитал на фирмата SRL трябва да бъде най-малко 10 000 евро и може да бъде изплатен изцяло или поне в размер на поне 25%. Вноските могат да бъдат различни от парите.

За вноски в натура, като дружества, имоти и други активи, трябва да се представи специален доклад.

При опростеното дружество с ограничена отговорност, тоест SRLS (società a responsabilità limitata semplificata), нотариусът, без заплащане по закон, има единствената задача да провери изискванията на устава, който е страндартен. Акционерният капитал на SRLS има минимален лимит и максимален лимит, над който той не може да бъде увеличен, или от 1 евро до 9 999 евро. Вноските трябва да бъдат направени в брой и трябва да бъдат изплатени изцяло при учредяването.

Ниският акционерен капитал може да се превърне в ограничаващ фактор, ако искате да получите финансиране и кредит от банки, например. Освен това устава е стандартен и не може да бъде променян през годините, освен чрез преобразуване на дружеството в SRL със съответния нотариален акт и след заплащане на услугите на нотариуса.

Друга съществена разлика е, че SRLS може да бъде създадена само за неопределен период, без определяне на краен срок.

И накрая, трябва да се отбележи, че данъчното управление на SRL и SRLS е едно и също:

-няма разлики в изчисляването на данъците;
-същото данъчно третиране;
-същите данъчни декларации;
-същия годишен отчет;
-идентична независимост на активите.

Ето защо можем да заключим, че изборът на правната форма на компанията е много важен и трябва да се извърши с оглед на бизнес плана, очаквания оборот, сектора на дейност и прогнозните инвестиции. Освен това трябва да се отбележи, че опростената форма на дружеството с ограничена отговорност не предвижда улеснения в управлението на данъците и счетоводството на дружеството.