ASSISTENZA LEGALE PROFESSIONALE • EFFICACE TUTELA DEI VOSTRI DIRITTI

BG STUDIO LEGALE

ПРОФЕСИОНАЛНА ЮРИДИЧЕСКА ПОМОЩ • ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ПРАВА

Защитата на вашите права и интереси днес е
най-добрият начин да осигурим бъдещето утре.

КОИ СМЕ НИЕ

Адвокатската кантора БГ, основана от Адвокат Боряна Господинова, е специализирана в управлението на казуси и дела на български фирми и граждани в Италия

Нашата мисия е да осигурим ефективна защита на вашите права.

Семейно и Наследствено Право
Scopri di più
Трудово право
Scopri di più
Транспортно право
Scopri di più
Фирми и Инвестиции
Scopri di più
Международни договори и продажби
Scopri di più
Събиране на вземания
Scopri di più

НАШАТА ИСТОРИЯ

Aдвокатската кантора е резултат от нуждата на адв. Боряна Господинова да защити бързо и ефективно правата и интересите на български компании и граждани в Италия.

Като чужденка в Италия, адвокат Боряна Господинова научава бързо фундаменталното значение на познаването и адекватната защита на правата на българите в Италия, необходимостта от компететна юридическа помощ на български език с цел успешно управляване на деликатни правни казуси и минимизиране на рисковете които могат да възникнат.

След като се свърза с някои български общности в Италия, тя констатира нуждата на много чуждестранни компании и лица да бъдат представлявани на техния майчин език.

Затова решава да се посвети на съдебна и извънсъдебна помощ в Италия и Сан Марино в интерес на фирми и физически лица от България и Източна Европа.

Към днешна дата кантората управлява казуси и дела на български фирми и граждани - предприемачи, инвеститори и работници - помагайки им да защитят техните права в Италия.

Мисия

Да осигурим правна помощ на български и италиански граждани и предприемачи в чужбина от компетентни адвокати, владеещи перфектно майчиния им език.

Ние разбираме огромното значение на комуникацията между представляваната страна и адвоката, която помага да се изгради тази връзка на доверие, която винаги трябва да отличава работата на адвоката. Връзка, която се формира благодарение на същата културна и езикова принадлежност.

Кантората, основана от адвокат Боряна Господинова, със седалище в Рим и Пезаро, от години работи на територията на Италия, благодарение на мрежата от доверени колеги, с които си сътрудничи успешно.

Кантората присъства и в България, във Варна и в големи центрове като София, Пловдив и Бургас, с цел да гарантира правна помощ и на италианци, позволявайки им да бъдат подкрепени от екип от висококвалифицирани професионалисти.

Това са най-значимите характеристики, които отличават Адвокарската кантора БГ като отправна точка за българите в Италия и за италианците в България.

Визия

ЗАЩИТАТА НА ВАШИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ ДНЕС Е НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН ДА ЗАЩИТИМ БЪДЕЩЕТО УТРЕ

Нашата цел е да увеличим стойността, която връщаме на български и италиански граждани и компании в чужбина.

КОНТАКТИ

Кантората предоставя на своите клиенти ефективна и компетентна правна намеса в Италия и Сан Марино, без блокиране на комуникацията, езикови недоразумения или забавяния поради разстояние.

Помощта се предоставя и на български език по имейл или чрез национални или международни разговори.