BG STUDIO LEGALE

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВНА ПОМОЩ • ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ПРАВА

ИСТОРИЯ

Адвокатската кантора BG Studio Legale е резултат от нуждата на адвокат Боряна Господинова да защитава и помага адекватно на Българи и други чужденци в Италия.
Тази потребност се зароди по време на нейното обучение и практика, тъй като – като чужденец в Италия – тя се е сблъсквала с различни проблеми по отношение на интеграцията и културата.
Поради тази причина тя разбира фундаменталната важност човек да познава и защитава правата си в чужбина, да се бори за стойността на своята работа, като минимизира рисковете, които биха могли да възникнат.
След като се свързва с някои Български общности в Италия, тя открива големия интерес на много чуждестранни компании и лица да бъдат представлявани на майчиния им език. Адвокат Господинова решава да се посвети на съдебна и извънсъдебна помощ в Италия и в Сан Марино в интерес на фирми и лица от България и Източна Европа.

Към днешна дата BG Studio Legale се занимава с казуси на Български и Чуждестранни Граждани – Предприемачи, Инвеститори и Работници – като им помага ефективно и бързо да защитават позицията и правата си в Италия.

Обучение и Професионален опит на адвокат Боряна Господинова:
– през 2013г. е завършила Римския университет Università degli Studio di Roma „La Sapienza“ със специалност Право;
– през 2016г. е издържалa брилянтно квалификационния изпит за упражняване на адвокатска професия в Апелативния съд в Рим, с най-високия резултат от съответната Подкомисия;
– има дългогодишен опит като адвокат в международна адвокатска кантора в центъра на Рим;
– има опит в управлението на казуси, с елементи на интернационалност, както в корпоративния, така и в институционалния свят;
– регистрирана e в адвокатската колегия в Рим от 2013г.; през 2020г. се премества в адвокатска колегия Пезаро, като упражнява професията в цяла Италия;
– била е назначена е като технически консултант от Наказателния Съд в Рим;
– гостува като модератор пред студенти в Американския университета “Temple “ в Рим;
– през 2017г. основава адвокатската кантора BG Studio Legale;
– от 2018г. е записана като Data Protection Officer, благодарение на опита си в Защитата на личните данни;
– през 2021г. сключи споразумение с Университета в Болоня “Alma Mater Studiorum”, като стартира програма за стаж за студенти;
– предоставя професионална помощ като консултант на някои престижни кантори в Италия и България;
– представлява в Италия фирми от Източна Европа, включително от България, Турция, Ливан, Полша, Сърбия, Македония, Украйна, Русия и Румъния.

ЗА НАС

Адвокатската кантора BG Studio Legale със седалище в Рим и Пезаро, основана от адвокат Боряна Господинова, е специализирана в управлението на казуси на Български и Чуждестранни фирми и граждани в Италия.
Целта ни е да се осигури персонализирана правна помощ, базирана на нуждите и очакванията на всеки Клиент като незабавно се установи искрен и конструктивен диалог.
Доверието, компетентността и честността са основните ценности, които ни вдъхновяват.
Защитата на интересите на Клиента е наш основен приоритет.
Детайлите са от съществено значение в работата на адвоката. Ние прилагаме подход, насочен към максимално задълбочен анализ на индивидуалния случай, заедно с емпатия и problem-solvig.

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е да гарантираме на Български, Чуждестранни и Италиански граждани и предприемачи в чужбина възможността да бъдат представлявани от компетентни адвокати, които говорят перфектно техния майчин език.
Ние разбираме огромното значение на комуникацията между клиент и адвокат, която спомага за изграждането на доверието, което винаги трябва да отличава работата на адвоката. Тази връзка се формира и благодарение на една и съща културна и езикова принадлежност.
Кантората присъства и в България, във Варна и в големи центрове като София, Пловдив и Бургас, за да гарантира правна помощ и на Италианците, позволявайки им да бъдат представлявани от екип от висококвалифицирани професионалисти.
Това са най-значимите характеристики, които определят BG Studio Legale като отправна точка за Българи и Чужденци от Източна Европа в Италия.

НАШАТА ВИЗИЯ

Да отстояваме нашите права и интереси днес е най-добрият начин да защитим бъдещето си утре.

Нашата цел е да увеличим стойността, която връщаме на Български, Чуждестранни и Италиански граждани и фирми в чужбина.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

2Legal е адвокатска кантора от талантливи професионалисти, които след години опит и обучение са решили да се изправят пред ново предизвикателство, като се фокусират върху два аспекта: директна връзка с клиента и предлагане на иновативна и висококачествена услуга.

Запознайте се с адвокатската кантора 2Legal на следния адрес https://www.2-legal.com/

lawyer Boryana Gospodinova

БОРЯНА ГОСПОДИНОВА

Адвокатът Боряна Господинова е родена и израснала в България; през 2013г. завършва право в Римския университет „La Sapienza“.
През 2017г. основава BG Studio Legale.
В момента адвокатът Господинова е регистриран в адвокатската колегия на Пезаро.
След дипломирането тя започва да практикува в международна адвокатска кантора, базирана в центъра на Рим. Благодарение на този дългогодишен опит, в момента работи като адвокат и представлява Фирми, Предприемачи, Инвеститори и Физически лица от България и Източна Европа в Италия, като конкретно защитава техните интереси с цел избягване на загуби и максимизиране на печалбите.

Автор е на дигиталната книга „Защити правата си в Италия“.
Роден език- български, владее английски, италиански и руски.

lawyer Sabina Popova

САБИНА ПОПОВА

Сабина Попова е завършила право в СУ „София Св. Климент Охридски“; учила e в Миланския университет „Бикока“ по програма Еразмус.
Получава Магистърска степен по право през 2010г.
През 2011г. успешно полага държавните изпити, организирани от Министерството на правосъдието и Висшия адвокатски съвет в България, за придобиване на правоспособност за адвокатска дейност.
През 2010г. се мести в Италия, където започва професионалната си кариера в адвокатска кантора в Пезаро.
От 2016г. до 2018г. е представител на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие, както и културен представител на град Пловдив в Шенжен, Китай.
Изпълнява ролята на търговски и правен съветник на български и китайски компании, които се интересуват от инвестиции в двете страни.
Има особен опит в областта на трудовото право, транспортно право, наследствени делби и събиране на вземания.
Автор на статии и публикации в правни блогове.
Български роден език, владее английски, италиански, руски и китайски.

lawyer Sabina Popova

БИАНКА МАТАКОВА

Бианка Матакова през 2022г. завършва Болонския университет „Alma Mater Studiorum“ с курс „Консултант по трудови и корпоративни отношения“. През 2021г. придобива знания в сферата на корпоративното право, синдикалното право на корпоративните отношения, трудовите правоотношение право и др.
Бианка беше включена в екипа на BG Studio Legale през 2021г. по повод на стажантска програма, договорена с Университет „Alma Mater Studiorum”.
Бианка има практика в различни сектори на гражданскто право с международен характер, в управлението на извънсъдебната фаза на спорове и в съдебното производство.
Владее свободно освен родния си български език, италиански и английски.

Свържете се с адвокатска кантора BG Studio legale и доверете защитата на вашите права на експерти

Правната помощ се предоставя и на български език, по имейл, чрез национални или международни разговори.
Адвокатът Господинова предлага на сънародниците си ефективна и бърза правна намеса в Италия и България, без комуникационни проблеми, езикови неразбирателства или забавяния поради разстояние.