Menu

Кантората

BG STUDIO LEGALE – Ефективна защита на Вашите Права

Кантората е специализирана в управлението на казуси на български и чуждестранни фирми и лица в Италия и в Сан Марино. Нашата мисия е да осигурим ефективна защита на вашите права.

Адвокат Боряна Господинова има Българско гражданство и практикува като адвокат в Италия, където е завършила право. В момента представлява Фирми, Предприемачи, Инвеститори и Физически лица от България и от Източна Европа в съдебни и извънсъдебни казуси в Италия, като защитава техните интереси и им помага да избегнат и/или да намалят евентуални загуби на пари, печалби и приходи.

Адвокат Господинова в момента е регистрирана в Адвокатска колегия в Пезаро.

Имате нужда от адвокат, който говори Български език или от български адвокат в Италия и в Сан Марино?

Правната помощ се предоставя и на Български, по имейл или чрез национални или международни обаждания.

Bg Studio Legale защитава правата на своите клиенти ефективно, като им помага също да събират фактури и дължими суми с лихвите.

Гарантираме на своите сънародници и клиенти ефективна и бърза правна намеса в Италия и Сан Марино, без проблеми в комуникацията, езикови недоразумения или закъснения поради дистанция.

ИСТОРИЯ

Адвокат Боряна Господинова, родена и израснала в България, е завършила право в Università degli Studi Di Roma „La Sapeinza“.

В момента упражнява професията на адвокат в Италия, следвайки квалификацията, получена след полагане на съответния изпит в Апелативния съд на Рим.

След като завършва право, започва практиката си в международна кантора със седалище в центъра на Рим. Благодарение на този дългогодишен опит представлява различни корпоративни и индивидуални клиенти на италианска територия и в международен план.

Въпреки това през годините на обучение адвокат Боряна Господинова, като чуждестранно лице в Италия, се е сблъскала с различни проблеми с интеграцията. По тази причина разбира добре необходимостта на познаването и отстояването на правата на хората в чужбина в бизнеса и в личен план.

След като се свързва с някои български общности в Италия, констатира големия интерес на много Компании и Лица да бъдат представлявани в Италия на родния си език. Поради тази причина тя се е посветила на съдебната и извънсъдебната помощ в Италия в интерес на компании и лица от България и Източна Европа.

Към днешна дата BG Studio Legale подпомага на българи и чужденци в Италия- Предприемачи, Инвеститори и Работници, да отстояват ефективно и бързо своята позиция и права в чужбина.

giustizia per cittadini italiani e bulgari