Новини

 

Lista News

Вписване в Регистъра на превозвачите на отпадъци за чуждестранни фирми, извършващи превоз през територията на Италия

28 март 2023
Всяка чуждестранна транспортна фирма, която осъществява международен превоз на отпадъци през територията на Италия е задължена да се впише в италианския Национален регистър на операторите в екологичния сектор (Albo nazionale dei gestori ambientali) под категория 6, която се разделя на класове според обема на превозваните товари.

Автомобили внос от Италия или друга страна-членка на ЕС

13 февруари 2023
Бизнесът с превозни средства, предимно „втора ръка„ е особено популярен в България. Една от страните, от които най-често биват внасяни превозните средства е Италия. Настоящата статия е посветена и ще се спре не толкова на нужните документи и процедурата за регистрация на употребявани превозни средства, внесени в България, колкото до случаи от нашата практика, касаещи „подводните камъни„, ….

Неплатени фактури и вземания в Италия

21 ноември 2022 В търговските и бизнес отношения често срещан проблем е неплащането или закъснялото плащане по фактури за вече извършена дейност. Когато става въпрос за такива отношения между партньори от различни страни събирането на вземанията е по-сложно заради затруднена комуникация или поради непознаването на законодателството на чуждата държава. Как става събирането на дължими суми […]

Трудови кредити

07 октомври 2022

Трудовите кредити са заплати или други видове заплащания, които работникът е натрупал през месеците или годините, в които е извършвал определена дейност и които не е получавал. Става въпрос за ситуации, в които дори трудовата дейност да е извършена правилно, работодателят не е изпълнил законовите си задължения.

Временно спиране от движение на превозно средство в Италия

29 ноември 2021 На транспортни фирми и на частни лица може да се случи при контрол, извършен от полицията в Италия, при нарушени норми от закона за движение по пътищата, налагането на допълнителната санкция за временно спиране от движение на превозно средство. По-конкретно, освен парична санкция, определена съгласно члена от гореспоменатия закон за движение, се […]

recupero crediti

Европейска заповед за плащане

5 ноември 2020 Може да е трудно да се пристъпи към възстановяване на непогасени международни кредити, поради следните причини. – Чуждестранно право, приложимо в конкретния случай. – Възможен конфликт по отношение на юрисдикция – Езикови и културни бариери – Невъзможност при намиране на седалището / местожителството на длъжника – Прекомерни разходи за процедурата в чужбина. […]

Oсновните разлики между Kооперативното сдружение и Aсоциацията

20 януари 2020 Кои са основните разлики между Kооперативното сдружение и Aсоциацията? Правото на субектите да се организират за постигане на обща цел е гарантирано от италианската правна система с конституционните разпоредби, нормите на гражданския кодекс и специалните закони. Какво представлява Aсоциацията? Два или повече субекта се ангажират под формата на стабилна организация да следват […]

Опростеното дружество с ограничена отговорност

2 Юли 2019 Какви са основните разлики между обикновеното дружество с ограничена отговорност и опростеното дружество с ограничена отговорност? Въпрос, който често се задава от тези, които трябва да направят стратегически избор за своя бизнес. По-долу е направен кратък анализ на двете правни форми. SRL, тоест дружество с ограничена отговорност- учредяването на обикновена SRL (società […]

Правото на съпрузите на издръжка при развод

4 Юни 2019 Правото на издръжка при развод винаги е било обект на обширни дискусии и значителни промени от гледна точка на съдебната практика. Обосновката на това право се крие във факта, че с брака съпрузите придобиват същите взаимни права и задължения, като примерно задължението за морална и материална помощ. Според по-утвърден юриспруденционен принцип, икономически […]

Данъчен мир – срок удължен до 31.07.2019

17 Май 2019 Предложението за промяна на Указа за растеж беше представено от партията Лeгa. Предлага се удължаване на крайния срок за подаване на искане за намалено плащане на данъците до 31 юли 2019 г. Тази поправка е мотивирана от големия интерес, който би могъл да оправдае разширяването на крайния срок на т.н. данъчен мир. […]