Данъчен мир – срок удължен до 31.07.2019

17 Май 2019

Предложението за промяна на Указа за растеж беше представено от партията Лeгa. Предлага се удължаване на крайния срок за подаване на искане за намалено плащане на данъците до 31 юли 2019 г.

Тази поправка е мотивирана от големия интерес, който би могъл да оправдае разширяването на крайния срок на т.н. данъчен мир.

В случай на одобрение, засегнатите данъкоплатци могат да подадат заявление за участие и извадка от документите за събиране на данъци от 2000 г. до 2017 г., до края на юли, тоест до 31 юли 2019 г.

Начините на плащане биха били следните: в едно решение до 30 ноември 2019 г. или с разсрочени плащания на 17 вноски, първата от които до 30 ноември 2019. Първата вноска трябва да бъде най-малко 20% от дължимата сума, а останалите вноски в размер на 10%.