Временно спиране от движение на превозно средство в Италия

29 ноември 2021

На транспортни фирми и на частни лица може да се случи при контрол, извършен от полицията в Италия, при нарушени норми от закона за движение по пътищата, налагането на допълнителната санкция за временно спиране от движение на превозно средство.

По-конкретно, освен парична санкция, определена съгласно члена от гореспоменатия закон за движение, се добавя и заповедта за временно спиране от движение на превозното средство.

Имуществената санкция би могла да бъде заплатена в намален размер, докато по отношение на административната санкция за спиране от движение, независимо дали става дима за камион, с или без ремарке, или лек автомобил с чужда регистрация, за оспорване на разпоредбата и евентуално освобождаване на превозното средство преди изтичане от периода на задържането, е необходимо да се представи конкретна жалба до компетентния Префект в Италия, по чл. 203 от закона за движение по пътищата или до Компетентния съдебен орган.

Въпросното административно решение е уредено по чл. 214 от закона за движение по пътищата, според който собственикът, водачът или друго солидарно отговорно лице, трябва да спре движението и да осигури местоположението на превозното средство на място, което не подлежи на обществен транспорт, за целия период на спирането от движение.

Документът за регистрация се съхранява в полицейския орган.

Трябва също да се отбележи, че ако през периода, в който превозното средство е подложено на задържане, то се движи нелегално се прилага допълнителна административна санкция в размер на парична сума от € 1,984 до € 7,937. Прилагат се и отнемане на свидетелството за управление и конфискация на МПС.

В някои случаи, дори и при бездействие, превозното средство може да бъде конфискувано.

Ясно е, че задържането на превозно средство в Италия е свързано със сериозни щети и икономически загуби.

При липса на оспорване, превозното средство ще остане блокирано за целия период на задържане, например за 3 месеца, без възможност да се използва за транспорт, независимо дали е платен лизингов договор или, че шофьор остава безработен. Дори заплащането на санкцията не освобождава превозното средство.

Към това трябва да се добавят и разходите на ден за паркинга, посочен от Полицията, където обикновено се държат превозните средства. Това е допълнителен голям разход, като се има предвид, че периодът на задържане често продължава месеци.

Поради тези причини е в интерес на собственика/ползвателя на превозното средство, още повече в случай на чуждестранна компания или чуждестранен собственик, незабавно да оспори разпоредбата, с цел освобождаване от Италия на превозното средство и ограничаване на икономическите загуби.

Предвид срока за образуване на производството пред компетентния съдебен орган в Италия и съответно получаване на необходимата мярка, препоръчително е, по отношение на административното задържане, да се избегне съдебната процедура, тъй като тя е твърде бавна и обременяваща.

Прибягването до Префекта позволява по-бърз отговор.

Всички права запазени.