recupero crediti

Европейска заповед за плащане


5 ноември 2020

Може да е трудно да се пристъпи към възстановяване на непогасени международни кредити, поради следните причини.
– Чуждестранно право, приложимо в конкретния случай.
– Възможен конфликт по отношение на юрисдикция
– Езикови и културни бариери
– Невъзможност при намиране на седалището / местожителството на длъжника
– Прекомерни разходи за процедурата в чужбина.

За да разреши проблема, европейският законодател е предвидил ефективно решение, тоест възможността в страните-членки на Европейския съюз, да се прибегне до Европейска заповед за плащане. Целта е бързо събиране на кредити от трети страни, които имат седалище в друга държава-членка.

ПРЕДИМСТВА

Тази възможност е ценна за кредиторите, тъй като им позволява следните предимства.

– Да се обърнат към Компетентния Съд в държавата където имат седалище или адрес.
– Да избегнат провеждането на процедурата в чужбина.
– Да се ползват от опростена и бърза процедура.
– Да получат изпълнителен лист на базата на писмени доказателства.

Необходимо е да се подчертае кои са необходимите условия, за да може да се активира гореспоменатата процедура.
По-точно, кредитът трябва да бъде сигурен, ликвиден и събираем. Една от страните трябва да има местожителство или адрес в държава-членка на Европейсния Съюз

Сезираният Съд може да приеме искането, да го отхвърли или да поиска неговото интегриране.

След като заповедта бъде издадена, длъжникът може да плати дълга и разноските по процедурата или да подаде опозиция в Съда.

При липса на опозиция заповедта става изпълнима.Тоест може да задействате принудително изпълнение като запор.

В заключение, Европейската заповед за плащане е ефективен и бърз инструмент, който може да помогне на предприемачи и физически лица да възстановят кредити в чужбина.

За незабавно събиране на дългове в чужбина, свържете се с нас на този имейл адрес – bgospodinova@bgstudiolegale.com или чрез whatsApp на номер 320 9053645 за първоначални съвети и информация.

Възстановяването на кредити по бърз и опростен начин е гарантирано както за бизнесмени, така и за физическите лица.