Семейно и Наследствено Право
Scopri di più
Трудово право
Scopri di più
Транспортно право
Scopri di più
Фирми и Инвестиции
Scopri di più
Международни договори и продажби
Scopri di più
Събиране на вземания
Scopri di più

Събиране на вземания

BG Studio Legale управлява различни казуси за събиране на вземания от името на Български и Европейски Компании и Работници в Италия.

Помощта от адвокат с опит в областта, който може да разбере нуждите и притесненията на кредитора на неговия майчин език, може да бъде решаваща за успеха на случая.

Нашият опит често ни позволява да дефинираме спора чрез спонтанно плащане от длъжника, като по този начин избягваме дълги и скъпи съдебни процедури.

Важно е да се обясни защо едно извънсъдебно споразумение може да бъде предпочетено пред съдебната процедура.

Компетентният адвокат разбира, че съдебната фаза предполага дълги срокове и значителни разходи за Клинта. Освен това съществува риск, преди съдебно решение да бъде произнесено, тоест при висящото производство, длъжникът да няма повече активи за запор или да се противопостави на процедурата.
Това са причините, поради които извънсъдебното споразумение трябва да бъде предпочетено, ако е възможно, в интерес на кредитора.

По-конкретно, извънсъдебното споразумение позволява:

  1. спонтанно погасяване, дори отложено, на дълговете;
  2. признаване на дълга, което би могло да бъде доказателство за по-лесно получаване на изпълнителен лист по съдебен ред, ако длъжникът не изпълни споразумението.

В случай на трудности, винаги е възможно да се прибегне до инструмента на изпълнителния лист, обръщайки се към Компетентния Съд.
След като бъде издадено решението, ще бъде необходимо да се започне принудително изпълнение срещу длъжника, например чрез запор на имущество.

ЗА КОМПЕТЕНТНА ПРАВНА ПОМОЩ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С BG STUDIO LEGALE

Не се колебайте да се свържете с БГ адвокатска кантора за правни консултации – bgospodinova@bgstudiolegale.com.
Нашият екип ще се заеме бързо и ефективно с казуса ви, предоставяйки цялата необходима помощ за най-добрия резултат.