(български) Автомобили внос от Италия или друга страна-членка на ЕС

Sorry, this entry is only available in български.

13 февруари 2023
Бизнесът с превозни средства, предимно „втора ръка„ е особено популярен в България. Една от страните, от които най-често биват внасяни превозните средства е Италия.

Настоящата статия е посветена и ще се спре не толкова на нужните документи и процедурата за регистрация на употребявани превозни средства, внесени в България, колкото до случаи от нашата практика, касаещи „подводните камъни„, които биха попречили на свободното ползване на законно придобито превозно средство.
Регистрацията на превозни средства внос от чужбина се извършва от звената “Пътна полиция” при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР на основание чл. 140 от Закон за движението по пътищата и Наредба № І-45/2000 г.

Законът предвижда регистрация на превозните средства в 14-дневен срок от придобиване на собствеността. Компетентно е звено “Пътна полиция” по постоянния адрес на собственика в случай, че става въпрос за физическо лице или по адреса на седалището при собственик ЮЛ. Този срок не важи за нерегистрирани в страната превозни средства, придобити от ЮЛ с цел последваща продажба.

I. Документи нужни за регистрация в България на употребявано превозно средство внесено от държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария:
1. заявление (генерирано от информационна система на МВР);
2. документ за самоличност като за ЮЛ се изисква и учредителен документ и идентификационен код по регистър БУЛСТАТ;
3. превозното средство – за идентификация;
4. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (договор за покупко-продажба, фактура и др.);
5. оригинал на свидетелството за предходна регистрация;
6. документ за преминат преглед за техническа изправност в случай, че има валиден такъв. В случай на липса се извършва преглед за техническа изправност на място;
7. документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност” с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП);
8. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз, когато превозното средство се внася от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария;
9. табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива при докарване на автомобила до пункта за регистрация;
10. документ за платена ЕКО такса за превозни средства от категория L2, L4, L5, L5e, M1 I N1;
11. декларация за придобиване на собствеността;
12. документ за платена държавна такса;
13. нотариално заверено пълномощно – когато регистрацията се заявява от пълномощник.

II. Възможни проблеми и как да бъдат избегнати или решени
Извън чисто техническите параметри на вече ползвано превозното средство, които трябва да бъдат проверени, от правна гледна точка препоръчваме преди покупко-продажбата да се получи информация относно серийния номер на колата, да се изиска копие на свидетелството за регистрация и на фактурата за първоначална покупка.
Законодателството на Италия не предвижда нотариална форма на договора за покупко-продажба на превозни средства. Същото важи и за България, когато става въпрос за нови превозни средства или за стари такива, внесени от страна-членка на ЕС, които нямат съществуваща регистрация в КАТ.

По тази причина договорите за покупко-продажба често са в най-семпла обикновена писмена форма. Ето защо преди сключването на договора е много важно да бъде направена максимално детайлна проверка на превозното средство доколкото е възможно.

При предходен собственик-продавач от Италия заедно с договора за покупко-продажба трябва да бъдат предоставени на новия собственик и документите, доказващи заличаването на регистрацията на превозното средство в Италия и одобрение за износ (radiazione – ACI).

Не са малко случаите, в които законно придобитото превозно средство, внос от Италия, бива предмет на полицейското изземване след представянето му за регистрация в КАТ поради наличен сигнал в Шенгенската информационна система (ШИС) или Единната информационна система на Интерпол. Това може да се дължи на различни причини – автомобилът да се окаже предмет на кражба, да е бил направен сигнал до МВР по някакъв повод от страна на предходния собственик, който да не е бил оттеглен формално, да е имало сигнализирани проблеми, свързани с ползването или изплащането на превозното средство и др.

Ето защо една от препоръчителните справки, които всеки купувач на ползвано превозно средство в Италия може да направи е на сайта на Министерството на вътрешните работи (https://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/crimnet/ricerca-targhe-telai-rubati-smarriti), където се предоставя безплатна услуга за проверка на превозното средство чрез въвеждане на регистрационния му номер. Макар и тази информация да няма правна стойност, е една полезна първа стъпка.

В случай, че въпреки проверката с позитивен резултат в безплатната онлайн система на МВР в Италия превозното средство бива спряно при регистрацията му в България, за да бъде освободено е нужна по-детайлна проверка. Тя се изразява в осъществяване на връзка с предходния собственик, в случай на желание за съдействие от негова страна, както и директна справка в компетентното звено на Полицията или Карабиниерите в Италия относно актуалността на информацията във всяка една от единните системи.

Опитът на нашата кантора показва, че справките по служебен път между компетентните органи в страните-членки на ЕС са затруднени поради липсващи елементи, касаещи периода на предходната собственост и въпреки тази възможност за директна връзка между органите на властта сроковете за разрешаване на проблемите са много дълги и не винаги успешни.

Във всеки случай намесата на вашия адвокат в Италия може да помогне за благоприятното и по-бързо решение на проблема, който пречи на свободното ползване на законно придобитото превозно средство.